Betalen

Op werkdagen geldt: Voor 12.00 uur besteld -> dezelfde dag nog verzonden !

Onze facturen moeten binnen 30 dagen betaald zijn. Bij betaling binnen 10 dagen, krijgt u 3% betalingskorting. Facturen worden gemaild naar het bij ons bekende mailadres.  

Bankgegevens: 

Maak het bedrag, onder vermelding van je  factuur nummer, over op: 

NL16RABO0391725343
Swift RABONL2U
ten name van Pro 4 BV

Producten blijven eigendom van Pro 4 BV totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Bovenstaande geldt voor de B2B-site. Voor de consumenten, verwijzen naar www.blutsgeschwister.nl, of www.meltinpotjeans.nl